Акредитацію ЗМІ на Марш Рівності 2021 відкрито

Акредитацію ЗМІ на Марш Рівності 2021 відкрито

ENGLISH BELOW

Запрошуємо подаватися на акредитацію ЗМІ журналістів_ок, які бажають висвітлювати Марш Рівності 2021, який відбудеться 19 вересня 2021 року.

Заявки на акредитацію приймаються до 15.00 17 вересня 2021 року.

Для проходження акредитації заповніть, будь ласка, реєстраційну форму за посиланням. 

Вже протягом 8 років Марш Рівності відомий багатьом як мирна правозахисна демонстрація, що є реалізацією ЛГБТ+ спільнотою права на мирні зібрання, свободу слова та самовираження. 

Цього року основною темою Маршу Рівності є «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки», головним гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я»

Вже сьогодні Україні потрібно законодавство щодо злочинів на ґрунті нетерпимості. Правоохоронна та судова системи не мають інструменту, яким могли би захистити від подібних злочинів. Тому Марш Рівності стане ще одним нагадування Верховній Раді України та народним депутатам_кам, що їх обрали, аби працювати на благо власних громадян_нок. ЛГБТ+ спільноту в Україні має захищати закон.

Вулиці міст України мають бути безпечними для усіх громадян_ок. Київ має стати безпечним. Усі злочини на ґрунті ненависті мають розслідуватися, ці справи мають розглядатися у судах, насильство має бути покараним, мирні зібрання справді мають бути мирними.

Тема КиївПрайд2021 є соціально-політичною вимогою, яку буде передано владі. 

Правила акредитації

Акредитація надається тільки співробітникам_цям офіційних ЗМІ (зареєстровані друковані видання, радіо й телебачення, інформаційні та інформаційно-аналітичні онлайн-видання). Рішення про надання акредитації журналістам_кам-фрілансерам_кам прес-служба прийматиме на основі попередньої співпраці або огляду його/її публікацій.

Прес-служба КиївПрайд 2021 залишає за собою право відмовити в наданні акредитації без пояснення свого рішення.

Журналістам_кам, які пройшли акредитацію, для отримання бейджа «Преса» необхідно мати при собі службове посвідчення представника_ці ЗМІ/паспорт і пред’явити його при проходженні рамок контролю. Інформація про точку входу для ЗМІ на територію проведення Маршу Рівності буде повідомлена завчасно.

Будемо вдячні за посилання на опубліковані інформаційні матеріали: pdf-документи, статті, інтерв’ю, відеоролики, фотографії тощо.

Для отримання детальнішої інформації щодо Маршу Рівності КиївПрайд 2021 та з питань організації інтерв’ю, коментарів організаторок тощо звертайтеся до:

 Оксани Солонської, медіакомунікаційної та проєктної менеджерки ГО «КиївПрайд»: [email protected]

До зустрічі на Марші Рівності 2021!

 

We invite journalists who wish to cover the Equality March 2021, taking  place on September 19, 2021, to apply for media accreditation.

Applications for accreditation are accepted until 15.00 on September 17, 2021.

To pass accreditation, please fill out the registration form on the link.

For 8 years, the Equality March has been known to many as a peaceful human rights demonstration, an implementation of the LGBT + community’s right to peaceful assembly, freedom of speech and self-expression.

This year, the main theme of the Equality March is “Country for all. Laws for life. State for Security “, the main slogan is ” Side by side for the protection of equality “.

Ukraine already needs legislation on hate crimes. Law enforcement and the judiciary do not have the tools to protect against such crimes. Therefore, the Equality March will be another reminder to the Verkhovna Rada of Ukraine and the people’s deputies who were elected to work for the benefit of their own citizens. The LGBT + community in Ukraine must be protected by law.

The streets of Ukrainian cities must be safe for all citizens. Kyiv must become safe. All hate crimes must be investigated, these cases must be tried in courts, violence must be punished, and peaceful assemblies must be truly peaceful.

The KyivPride2021 theme is a socio-political demand that will be handed over to the authorities.

Accreditation rules

Accreditation is provided only to employees of the official media (registered print media, radio and television, information and information-analytical online publications). The decision to grant accreditation to freelance journalists will be made by the press service on the basis of prior cooperation or review of his / her publications.

 

The press service of KyivPride 2021 reserves the right to refuse to grant accreditation without explaining its decision.

Accredited journalists must have an official media / passport ID card and present it when passing the control framework in order to receive the Press badge. Information about the entry point to the territory of the Equality March for the media will be announced in advance.

We will be grateful for links to published information materials: pdf-documents, articles, interviews, videos, photos, etc.

For more information on the KyivPride 2021 Equality March and on the organization of interviews, comments of the organizers, etc., please contact:

Oksana Solonska, media communication and project manager of KyivPride NGO: [email protected]

See you at the Equality March 2021!