ГО «КиївПрайд» запрошує консультанта/ку для проведення організаційного аудиту.

🔘 Метою аудиту є аналіз структури Організації, організаційного розвитку й спроможності та надання рекомендацій з підвищення ефективності, прозорості та підзвітності діяльності.
🔘 Аудит організаційної структури включає:
1) Опис такої, включно з описом розподілу повноважень та механізму прийняття рішень
2) Аналіз наявної документації Організації (у тому числі статуту, політик, положень, наказів, посадових інструкцій тощо)
3) Оцінку внутрішньої комунікації
4) Аналіз наявних механізмів та процедур підзвітності (як внутрішніх, так і зовнішніх (для донорів, партнерів, ЛГБТ спільноти тощо)
5) Розробку рекомендацій з оптимізації вищевказаних процесів.
🔘 Аудит організаційного розвитку включає:
1) Стратегічне планування: відповідність роботи організації стратегічному плану
2) Ефективність системи управління в організаціях: загальні збори та правління
3) Внутрішнє управління та прийняття рішень: делегування повноважень, управління людськими ресурсами
4) Сталість розвитку організації
🔘 Звітування
Звіт консультанта/ки має детально описувати мету та погоджені процедури проведення перевірки для того, щоб дати керівництву Організації та іншим зацікавленим особам можливість зрозуміти характер та об’єм виконаних процедур.
🔘 За результатами проведеної роботи консультант/ка надає Організації наступні документи:
– Звіт за результатами перевірки
– Рекомендації з вдосконалення організаційної структури та діяльності Організації
🔘 Вимоги до кандитатів/ок
– Релевантна освіта у галузі менеджменту, економіки тощо
– Досвід проведення організаційного аудиту підприємств неприбуткової сфери
– Наявність рекомендацій
🔘 Подання пропозицій
Очікується, що кандидат/ка надасть Організації резюме, що відображає релевантний попередній досвід, принаймні дві рекомендації від попередніх суб’єктів організаційного аудиту, короткий план проведення аудиту Організації (з описом потрібних процесів та строків виконання, де також буде вказано передбачуваний розмір винагороди) до 20 червня 2021 року.